Patí de vela català

PRESENTACIÓ | CARACTERÍSTIQUES | IMATGES | CONTACTE                                   
Barboleto
La construcció amb motlle permet un excel·lent acabat mirall de la superfície dels flotadors sense pell de taronja. La utilització de materials plàstics evita que els flotadors absorbeixin aigua i augmentin de pes amb el pas del temps.

BarboletoL'antilliscant de la coberta és de sorra fina, cosa que evita el desgast de la roba de navegació. És transparent i molt efectiu.
Barboleto

Els ancoratges dels obencs s'han elevat fins a quedar alineats amb la base del pal. D'aquesta manera la tensió dels obencs es manté constant per qualsevol caiguda del pal. Això evita esforços innecessaris en la bancada i conserva els reglatges de l'aparell en tot moment. Aquest ferratge també permet una millor distribució de la tensió entre l'estai, l'obenc i la burda.

Barboleto

Cada flotador està proveït d'un tub de ventilació perquè en tot moment la pressió interior sigui igual a l'exterior. La finalitat d'això és evitar tensions en les estructures internes dels flotadors quan, per un canvi de temperatura, la pressió varia.

L'extrem de cada tub es prolonga per l'interior fins a la quilla, de manera que impossibilita l'entrada d'aigua fins i tot en una bolcada en “xocolatera”.

Barboleto

El gruix de la popa s'ha reduït al màxim per evitar turbulències.

La forma arrodonida és una imposició del reglament de la classe.

Barboleto


Las nanses són còmodes, lleugeres i resistents. Els taps estan col·locats en els laterals de la coberta per facilitar el drenatge amb el patí en posició inclinada.
Barboleto


Les tapetes de fusta dels cargols de les bancades s'han substituït per una protecció de resina epoxi de poc gruix. D'aquesta manera els cargols poden ser més llargs i reparteixen l'esforç sobre tot el gruix de la fusta.
Barboleto


L'ancoratge de les burdes se situa al lateral interior del flotador per assegurar-ne la seva robustesa i guiar el retorn del cap de manera més efectiva per sota de la segona bancada.
Barboleto


El suport de la barra d'escota és de fusta lleugera recoberta amb fibra de vidrA popa de cada flotador hi ha un segon tap per afavorir la ventilació de l'interior.e.
BarboletoBarboleto
BarboletoBarboleto